BIỆT THỰ TẠI ĐÔNG XUÂN, ĐÔNG HƯNG, THÁI BÌNH

BIỆT THỰ TẠI ĐÔNG XUÂN, ĐÔNG HƯNG, THÁI BÌNH

Công trình được trang bị hệ thống điện thông minh Myhome – Legrand với giá trị trên 1,2 tỷ đồng.

BIỆT THỰ TẠI ĐÔNG XUÂN, ĐÔNG HƯNG, THÁI BÌNH

08:25 - 07/02/2017