dong hoi quang binh ntmc3

CÔNG TRÌNH ĐIỆN THÔNG MINH TẠI BIỆT THỰ ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH

Hạng mục thi công: camera, an ninh

dong hoi quang binh ntmc3

dong hoi quang binh ntmc6

dong hoi quang binh ntmc1

quangbinh3

13:55 - 11/09/2017