Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2

CÔNG TRÌNH PENTHOUSE IMPERIA TẠI HỒ CHÍ MINH

Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Hạng mục: chiếu sáng, âm thanh đa vùng, rèm cửa tự động, tưới cây sân vườn, máy nước nóng, điều hòa.

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2 3

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2 1

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2 2

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2 4

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2 7

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2 6

Công trình Ms Giao, Penthouse Imperia, P An Phú, Q2 5

16:00 - 07/08/2017