Hà - đảo kim cương9

CÔNG TRÌNH TẠI ĐẢO KIM CƯƠNG – TP. HỒ CHÍ MINH

Công trình tại: Đảo Kim Cương, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh.
Hạng mục: ánh sáng, an ninh, âm thanh, rèm, cổng, chuông hình.

Hà - đảo kim cương9

Hà - đảo kim cương14

Hà - đảo kim cương13

Hà - đảo kim cương19

Hà - đảo kim cương16

Hà - đảo kim cương8

Hà - đảo kim cương3

Hà - đảo kim cương2

Hà - đảo kim cương

Hà - đảo kim cương15

15:22 - 02/08/2017