can-ho-the-one-ho-chi-minh-city

DỰ ÁN KHU VĂN PHÒNG TẠI THE ONE CITY HỒ CHÍ MINH

Hạng mục: phòng mẫu điện thông minh và điện thường khu văn phòng.

can-ho-the-one-ho-chi-minh-city

11:20 - 28/03/2017