MyHomeLegrand_IpadHD

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG MYHOME – BTICINO

MyHome là hệ thống tự động hóa Bticino, hiệu quả trong việc sửa dụng thiết bị thông minh như smartphone, laptop, remote, PC…

Hệ thống cho phép người dùng đơn giản hóa quá trình điều khiển thông qua các cảnh cũng như kịch bản dựng sẵn.

10:11 - 17/10/2017