Untitled-1

Giới thiệu cổng tự động Mhouse

  • Xuất xứ: ITALYA
  • Tiêu chuẩn: ISO 9001 và Châu Âu EN 17025. 

Mô tả sản phẩm

Công ty CP Nhà Thông Minh cung cấp giải pháp cổng tự động, phù hợp với tất cả các loại cổng hiện có. 

Các sản phẩm cổng được sản xuất 100% tại ITALYA với tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn Châu Âu EN 17025.

Untitled-1

Sản phẩm trước khi được xuất đi khỏi nhà máy, tất cả đều phải kiểm tra và điều khiển hàng ngày bới phòng thí nghiệm của NICE Group và những phòng thí nghiệm này được chứng nhận bởi các tổ chức từ bên thứ 3.