576433
o cam cao rau arteor mirror deno cam cao rau arteor neutral trangLegrand_Arteor_Round_1 Gang Switch_White + Gold Brasso cam cao rau arteor graphico cam cao rau arteor kimloaio cam cao rau arteor mirror doLegrand_Arteor_Round_1 Gang Switch_White + Light Oakarteor-finishes1

Ổ CẮM CẠO RÂU

Bộ sản phẩm gồm 2 phần

– Ổ cắm cạo râu

– Mặt che

Hãng sản xuất: Legrand (Pháp)

Mô tả sản phẩm

Bộ ổ cắm cạo râu Arteor có 2 loại, tiếp đất và không tiếp đất. Với 2 màu cơ phận chính là trắng và xám. Ngoài ra, có thể tích hợp với 17 mẫu mặt che khác nhau với chất liệu và màu sắc khác nhau

Bộ sản phẩm gồm 2 phần

  • Ổ cắm cạo râu
  • Mặt che

Hãng sản xuất: Legrand (Pháp)

o cam cao rau arteor mirror den

o cam cao rau arteor neutral trang

Legrand_Arteor_Round_1 Gang Switch_White + Gold Brass

o cam cao rau arteor graphic

o cam cao rau arteor kimloai

o cam cao rau arteor mirror do

Legrand_Arteor_Round_1 Gang Switch_White + Light Oak

arteor-finishes1