Tầng 23, tòa nhà Syrena, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, HN

TẦNG 23, TÒA NHÀ SYRENA, 51 XUÂN DIỆU, TÂY HỒ, HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Syrena, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Công trình sử dụng hệ thống điện thông minh Myhome cho hệ chiếu sáng của toàn bộ căn hộ.
Đặc biệt, chi phí bỏ ra chỉ từ 50-70 triệu

Tầng 23, tòa nhà Syrena, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, HN

11:09 - 18/01/2017