B8, BT3, MỸ ĐÌNH 2, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, TỪ LIÊM, HN 2

B8, BT3, MỸ ĐÌNH 2, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, TỪ LIÊM, HN 2

14:15 - 09/09/2016