Động cơ cổng trượt Nice - made in Italia


Động cơ cổng trượt Nice 400kg RB400


Động cơ cổng trượt Nice 1000kg RB1000


Động cơ cổng trượt NiceHome 400kg FILO400


Động cơ cổng trượt NiceHome 600kg FILO600

Các sản phẩm tương tự


Động cơ cổng âm sàn Nice 400kg S-FAB


Động cơ cổng âm sàn Nice 600kg M-FAB


Động cơ cổng âm sàn Nice 650kg L-FAB


Động cơ cổng âm sàn Nice 900kg BIG-FAB


Động cơ cổng âm sàn NiceHome 450kg RIVA200


Động cơ cổng tay đòn Nice 450kg TOONA4


Động cơ cổng tay đòn Nice 600kg TOONA5


Động cơ cổng tay đòn Nice 1700kg TOONA7


Động cơ cổng tay đòn NiceHome 250kg ARIA200


Động cơ cổng tay đòn NiceHome 450kg ARIA400


Động cơ cổng tay đòn cho cổng 1 cánh NiceHome 450kg ARIA401


Động cơ cổng trượt trần NiceHome AVIO600


Động cơ cổng trượt trần NiceHome AVIO1000


Remote 2 kênh Nice 4 màu INTI2


Đèn báo trạng thái đóng/mở cổng Nice ELB


Cảm biến khi gặp vật cản Nice EPM, EPMB


Bộ interface kết nối khóa EL100


Pin sạc dự phòng cho cổng PR100